Sunday, September 18, 2011

De Binnenste Aarde & het Rijk van Agartha - Deel 3

Dit is het derde deel over de Binnenste Aarde en het Rijk van Agartha. Deel 1 kunt u hier vinden en deel 2 hier.

Vertaling: Winny - http://www.stralendetoekomst.nl/ 
Hier volgen ten slotte nog enkele zeer belangrijke recente communicaties vanuit de Binnenste Aarde, die werden doorgegeven via Dianne Robbins. Eerstens uit het boek “Boodschappen uit de Holle Aarde”, door Mikos in het holle Binnenste Aarde rijk aan de binnenkant van de planeet, en ten tweede “Telos”- een onderaardse stad onder Mount Shasta”, door Adama van deze holte stad – de beschaving van Telos in de korst van de Aarde, enkele mijlen onder Mt Shasta in Californië. (zie de link naar deze boeken aan het eind van dit document)

Dan volgen er nu enkele uittreksels van bovenstaande boeken.

--------------------------------------------------------------------------------    
“Boodschappen uit de Holle Aarde”, 
door Dianne Robbins

Introductie door Dianne:

Niet alleen onze Aarde, maar alle planeten zijn hol!  Planeten worden gevormd door hete gassen die uit de zon in omloop worden geworpen en de schil van planeten wordt geschapen door zwaartekracht en door centrifugale krachten en de POLEN BLIJVEN OPEN en leiden naar een hol interieur. Dit proces vormt een holle bol met een Innerlijke Zon, berookt van kleur, dat een zacht en plezierig vol spectrum zonlicht afgeeft, en die de oppervlakte aan de binnenkant zeer bevorderlijk maakt voor de groei van planten en menselijk leven, en wat alleen maar een lange-lange dag brengt en geen nachten.

De HOLLE AARDE WEZENS zijn zeer spiritueel ontwikkeld en technologisch gevorderd in hun ontwikkeling en ze wonen binnen de interne kern van onze Holle Aarde. Deze ontwikkelde beschavingen leven in vrede en broederschap in het Centrum van onze Aarde, en die bevat een Binnenste Centrale Zon, met oceanen en bergen in hun oorspronkelijke staat.

De holte van de Holle Aarde is nog in oorspronkelijke staat omdat ze niet lopen of bouwen op hun land. Er zijn geen gebouwen, winkelcentra of snelwegen. Ze reizen met elektromagnetische voertuigen die een paar centimeter boven de grond zweven. Ze wandelen langs stromen, rivieren en oceanen en beklimmen bergen – maar dat is het uiterste van hun voet-contact met de grond. Ze laten de rest van hun land aan de natuur omdat dit ook het land van de natuur is.

De regeringsstad in de Holle Aarde wordt Shamballa genoemd. Dit ligt in het centrum van de planeet en je kunt daar naar binnen door de openingen bij de Noord- of Zuidpool. De noordelijke en zuidelijke lichten die we in onze hemel zien zijn feitelijk reflecties van de Binnenste Centrale Zon van onze Holle Aarde, die stralen naar buiten vanuit haar holle kern.

Zij gebruiken vrije energie om hun steden, huizen en tunnels te verlichten. Ze gebruiken kristallen, gekoppeld aan elektromagnetisme, die een kleine zon opwekken met vol-spectrum licht dat een half miljoen jaar meegaat en hen alle power geeft die ze nodig hebben.

De korst van de Aarde is ongeveer 1200 km dik van de buitenste tot de binnenste oppervlakte. Doordat onze Aarde hol is en geen dichte bol, zit het centrum van de zwaartekracht niet in het centrum van de Aarde, maar in het centrum van de korst en dat is rond 600 km onder de oppervlakte. De zwaartekracht van de Binnenste Aarde is de helft van de buitenste oppervlakte en dat kan dus een verklaring zijn voor de grotere lengte van de mensen, planten en bomen; sommige van hun Redwoods bereiken meer dan 300 meter hoogte.

De bron van Aarde’s magnetisch veld is een mysterie geweest. De Binnenste Zon in het centrum van de Aarde is de mysterieuze krachtbron achter Aarde’s magnetisch veld.

Er zijn overal op Aarde ingangspelonken waar uitwisselingen plaats kunnen vinden. Alleen een paar zijn tegenwoordig nog open. Nikola Tesla, het genie, de uitvinder van elektrische technologie woont nu in de Holle Aarde. Hij begon informatie te ontvangen in het laatste deel van het jaar 1800 en ontdekte dat `elektrische kracht overal aanwezig is in onbeperkte mate en die kan de machinerie van de wereld aandrijven zonder de noodzaak van kolen, olie, gas of een ander algemene brandstof.`

In de dertiger jaren werden ingangen en passages afgesloten door de bewoners van de Holle Aarde omdat “corporaties” in die tijd Tesla’s technologie misbruikten om ingang te verkrijgen in de Binnenste Aarde. De twee belangrijkste Portalen van de Holle Aarde zijn de openingen bij de Polen, die gesloten werden in het jaar 2000 omdat onze regeringen ontploffingen gereed maakten bij de Polen om de ingangen naar hun wereld te openen. Zij hebben een magnetisch krachtveld rond de poolopeningen van de Aarde geïnstalleerd om de ingangen verder te camoufleren. Op die manier worden de openingen beschermd om door lucht of via land zichtbaar te zijn. In het verleden waren er op de oppervlakte ingangen naar de Bibliotheek van Porthologos. Een van die ingangen was de ingang in de Bibliotheek van Alexandria, die door vuur verwoest werd in AD 642.

Er is meer landmassa in de Aarde (3/4 land en ¼ water) en het land is meer geconcentreerd dan dat van ons. Alles in de Holle Aarde is zeer nauwgezet gehandhaafd om het ecologisch systeem  van alle levensvormen die hier leven in evenwicht te houden.

Er zijn enige miljoenen Catharianen/Agarthanen die heden in de Holle Aarde wonen. Er zijn Catharianen die als mensen op de oppervlakte zijn geïncarneerd. Er zijn ook Catharianen die op de planeet Jupiter wonen. De gemiddelde Cathariaan is 15 feet = 4.50 m lang, en soms nog meer tot 23 feet = 6.90 m en dat is zeker zo met de Meesters. Er zijn ook 36.000 mensen van onze buitenste oppervlakte die nu in de Aarde wonen. In de laatste 200 jaren gingen 50 oppervlakte mensen naar binnen om daar te wonen; maar, in de laatste 20 jaren gingen er maar 8 naar binnen om er te wonen.

-------------------------------------------------------------------------------- 
De Bibliotheek van Porthologos

Ik ben Mikos, Bewaker van de registraties van de Aarde en van alle registraties van jullie Zonnestelsel en Universum. Ik ben hier in de holte van Aarde, voornamelijk om de geschiedenis van alle leven overal te bewaken. Dit is de voornaamste doelstelling van onze  Bibliotheek van Porthologos.

Onze Bibliotheek is de enige van zijn soort in ons grote systeem van planeten. Onze Bibliotheek is zo groot dat hij 456 vierkante mijl omvat van terrein en heeft grote opslag gewelven met registratie die allemaal opgeslagen zijn op kristallen platen die door onze kristallen projectoren gezien/gelezen kunnen worden. Onze opslag voorzieningen zijn heel groot, ze zijn georganiseerd en gecategoriseerd, zodat je de informatie die je zoekt en die je wilt terugvinden om te bekijken, makkelijk kunt lokaliseren. Wij hebben grote verzenders die je jouw order binnen enkele minuten zal leveren en het dan weer retourneren naar de opslag locatie. Op die manier is ieder item in de Bibliotheek altijd daar waar het moet zijn en kan makkelijk worden gevonden en volmaakt bewaard. Dat komt door onze technologische vermogens. Want wij hebben dit voortgetrokken uit technologie van het Universum waar we in wonen, en we hebben de meest ontwikkelde methode van bewaring en opslag en terugvinden waarover jullie bibliotheekstelsel zich zou verbazen…

En nu hebben mijn omstanders en ik jullie opgewacht op de drempel van de Bibliotheek van Porthologos, waar de witte albasten treden twinkelen door vonken van ingelegde kristallen en diamanten, die voeren naar de grote hallen van onze Bibliotheek die in het grote interieur van de Aarde is gelokaliseerd.

Vandaag zullen we jullie op een tour meenemen door onze hallen en je laten zien hoe een echte bibliotheek in jullie toekomst eruit zal zien. Jullie toekomstige bibliotheken zullen er als die van ons uitzien omdat die van ons het model is dat alle bibliotheken zullen kopiëren. We zullen beginnen met de gronden buiten, omdat er ook binnenste gronden zijn. De buitenste gronden zijn weelderig begroeid met grassen, bloemen, struiken en bomen en er zijn ronde patio’s met zachte banken en luie stoelen, met kleine, ronde, grote tafels om je uitrustingen op te zetten. Er zijn kleine bronnen, watervallen en fonteinen in deze omsloten ruimtes want ons water is levend en in een volledige staat van bewustzijn die zingt. Ja, ons water zingt en als jullie luieren in jullie afgezonderde patio’s wordt je door het water van het leven toegezongen terwijl het uit onze fonteinen ontspringt met melodieën van diepe liefde die alle cellen in je lichaam harmoniseren en in evenwicht brengen. In deze staat van diepe vrede en harmonie zitten we en ontspannen we ons in de pauzes van onze werkdag.

En nu gaan we de Bibliotheek van Porthologos binnen en wandelen de kristallen trappen op, waar de deur open gaat naar het Universum. Ja, de Bibliotheek is multidimensionaal !  Terwijl je binnengaat zie je de MelkWeg Galaxy om je heen zweven en kun je in de hemelen kijken die erachter liggen, die ons hele Universum omsluiten. Je ziet de Sterren en Zonnen en de andere Zonnestelsels draaien om onze Centrale Zon; en je voelt je deel van “Alles Dat Is”, en dat ben je dan ook….

Je ziet overal mensen – wandelen, praten, studeren, zitten, achterover liggen of rusten, dromen en gewoon de vibraties van vrede in zich laten doordringen. Overal zijn bloemen met  grote levendigheid, bezieldheid en fonteinen en waterplassen die hun koren van gezang uitstorten. Je kijkt om je heen en ziet afgesloten alkoven die gespreid liggen door grote hallen heen met de meest ergonomisch gestructureerde zetels die je toewenken om op hen te rusten. Je ontdekt een die je roept en je gaat er op zitten en beleeft een verbinding met deze zetel die je afstemt op de vibratie waarmee die verbonden is met de centrale verwerkingseenheid van de interne computer in de bibliotheek. Je bent dan zogezegd “bekabeld” met de kabelloze kabels en volledig verbonden met het werkend systeem, en daarmee werk je dan met je gedachten en gevoelens, en dat neemt je overal heen mee waar je heen “wenst” te gaan in onze Galaxy. Je stuurt met je denken, je gebruikt je gedachten als een richtingskompas voor de coördinaten van breedte en lengte. En het is zo natuurlijk dat je je verwonderd  over de eenvoud en natuurlijkheid. En je reist in je bewustzijn, en onderzoekt onze Galaxy en Universum vanuit de “eerste hand” en voor de eerste keer in je volledig bewuste Menselijke staat.

Dit is weer een ander aspect van wat onze bibliotheek zijn bezoekers biedt, samen met de kristallen platen van alle geregistreerde geschiedenis van ons gehele Universum. En je bent hier door de trillingsfrequentie van onze woorden, als je ze leest en je de plaatjes voorstelt in je “verbeelding”.  We verwelkomen jullie en nodigen je uit om op elke tijd binnen te gaan. Roep ons op om binnen te komen, omdat onze aandacht altijd naar jullie uitgaat. Ik ben Mikos en ik ben hier om jullie persoonlijk te begeleiden door onze Bibliotheek wanneer je ook maar wilt. Jullie hebben geen “Bibliotheek Kaart” nodig omdat jullie identificatie in het DNA van je cellen is ingeschreven. We wachten op jullie bezoek.

  -------------------------------------------------------------------------------- 
Onze Oceanen en Stranden –
Ons Water is Levend met Bewustzijn

Goede morgen. Dit is Mikos die je roept vanaf de oceaankust in de Holle Aarde, waar ik langs het strand loop en naar de golven kijk die het zand overspoelen. Onze oceanen zijn groot, wat meer is, enorm, in vergelijking met die van jullie, met golven groter en sterker in kracht. De oceanen stromen snel rond onze innerlijke globe, en eb en vloed in de getijden worden beïnvloed door Aarde’s  buitenste Maan, net zoals jullie getijden dat zijn. Want het  magnetische trekken van de Maan wordt in de Aarde ook gevoeld.

We brengen allemaal veel tijd door op de stranden, lopen op het zand langs de kust en zwemmen in het schone en heldere water van de oceaan. Het water in onze oceanen en rivieren is samengesteld uit levend bewustzijn, en het is het bewustzijn van ons water dat ons voor altijd jong houdt.

Onze kustlijnen volgepakt met het zuiverste zand, wit gekleurd en zachte en kristalheldere spikkeltjes van de zachtste deeltjes waar je ooit op gestapt hebt. Het wandelen op onze zandige stranden is verwant aan de mogelijke voetmassag. En we lopen juist hierom op onze stranden, want de massage kalmeert onze voeten en ons denken tegelijkertijd. Onze oceanen overlappen onze kustlijnen met het zuiverste en schoonste water dat je ooit gezien of geproefd hebt. En de temperatuur is altijd volmaakt voor ons lichaam. Niet te warm, en niet te koud. We wandelen in onze oceaan waar het ondiep is en zwemmen verder grote afstanden zonder ooit vermoeid of koud te worden. Niemand hier verdrinkt er ooit. Dit is ongehoord en onvoorstelbaar. We zijn allemaal grote zwemmers en onze oceanen en meren dragen ons zodat we altijd bovenop het water blijven.

Ons water heeft bewustzijn en praat met ons terwijl we er in ondergedompeld zijn. Ja, ons water spreekt. Terwijl we zwemmen wordt ons water deel van ons lichaam en dan zijn we een lichaam, een oceaan, terwijl we met stromingen zwemmen en door de golven. We smelten compleet samen met het bewustzijn van het water en onze zwemtocht is een tochtje in het bewustzijn zelf. Het is zoveel meer dan wat jullie beleven op je oppervlakte meren en oceanen, waar het bewustzijn van jullie water zo verdicht en vervuild is geworden dat het zijn stem, zijn vitaliteit en zijn levenskracht heeft verloren. Het roept zwakjes tegen jullie maar jullie horen het niet. Het roept om hulp naar jullie. Het roept naar jullie te stoppen het te vervuilen, te stoppen met ELF geluidsgolven, te stoppen met walvisvaren en onderwater experimenten, en met olie knoeien en met duikboten en cruiseschepen waarmee ze haar levenskracht verwoesten en vergiftigen. Maar helaas, het komt bij dove oren terecht.

De Binnen Aarde Oceanen bevatten al het leven dat ook in de bovenste oceanen zit, en meer. Onze oceanen krioelen van leven en alle levensvormen uit de zee leven met elkaar in harmonie.

Ze hebben allemaal een vegetarisch dieet en geen een jaagt er op anderen. Ze leven in harmonie. Al het zeeleven is zeer geëvolueerd vergeleken met het leven in de oppervlakte oceanen. Ze zijn allemaal gewend aan de vrede en veiligheid van onze wateren en ze zijn allemaal toegankelijk voor ons. We communiceren allen direct met walvissen, dolfijnen en vissen en we leven gezamenlijk in vrede met elkaar.

Omdat we allemaal vegetarisch zijn, jagen we niet op walvissen, gaan ook niet vissen of garnalen kweken. En daarom is Moeder Aarde vrij om te evolueren in onze oceanen en onze oceanen zijn heiligdommen of wijkplaatsen voor al het oceaanleven. We roepen gewoon op met wie we willen praten en dan zwemmen ze naar onze kust en spreken met ons. Dit zal echt magisch voor jullie zijn maar voor ons is dit normaal. Denk er aan, dat wij allemaal in de Holle Aarde weten dat we EEN zijn…

Op onze landerijen, sprankelen en tieren onze velden met graan en worden perfekt aangeraakt door  “Zon” en regen om de meest weelderige gewassen te produceren die zo heerlijk zijn voor ons gehemelte en zo versterkend zijn voor ons lichaam. Ons voedsel pulseert met levenskracht en als dit door ons gegeten wordt, gaat levenskracht in onze cellen over, en dat resulteert in een volmaakte gezondheid en een  lange levensduur.

Dit is het geheim van het leven; dit is de verborgen fontein van de jeugd waar jullie altijd naar gezocht hebben op je oppervlakte. Die wordt in de Aarde zelf gevonden, er gewoon op wachtend om jullie haar levenskracht te geven als jullie de wetten van de Natuur volgen om gewassen te planten en te oogsten en alleen de Natuur zelf aanwenden om het proces te besturen en groei te overzien. Met die grote krachten van de Natuur die met jullie samen werken, heb je niets nodig om toe te voegen aan de grond, en de oogsten zijn altijd schitterend van grootte, van voedingsstoffen en van smaak.


Adama van Telos praat over zijn ervaring om Oceanen en Bergen te bezoeken in de holte van de Binnenste Aarde


Het Interieur van de Aarde is een weerspiegeling van de oppervlakte fundering. Alles is een omgekeerde orde van de binnenkant van de Aarde. De bergketenen staan in een directe verhouding  met de dimensies van de holte van de Aarde en torenen boven het landschap uit. De oceanen zijn groter dan leven(?), en stromen kalm en snel rond de binnenkant van de globe. De lucht is knisperend helder en het zand is wit. De Centrale Zon in de Aarde is vager dan de zon aan de buitenkant en weerspiegelt het Licht van de Hemelen.

De steden zijn allemaal genesteld in weelderige boslanden, overstroomd met bloemen en enorme bomen. Er is vegetatie dat groeit om alle door mensen gemaakte bouwsels. Alles is eeuwig in bloei. Het is een land van pracht en wonderlijke schoonheid.

Alles is in volmaakte verhoudingen met de grootte van de omtrek van het interieur. Alles is groter dan ‘t leven – zelfs de grote Wezens die aan de binnenkant wonen zijn groter dan de Stervelingen aan de buitenkant. Alles is mooi en alles is in hemelse staat van verrukking.

Maak een plaatje(in je hoofd)van de binnenfundering die de buitenfundering weerspiegelt; met bergketens die hoger zijn, en oceaanstromingen die sneller zijn, en groenland dat ongelooflijk weelderig groeit.  Je hoeft geen foto te maken van de contouren van het land Het is nog in haar oorspronkelijke schoonheid en laat zien hoe het leven op de oppervlakte eens was. De exacte plek van de bergreeksen en oceanen hoef je nu even niet te weten. Wat wel nodig te weten is dat deze Binnenste Aarde bestaat en hoe deze tegelijkertijd bestaat met de oppervlakte, met vredige en met tegengestelde condities.

De Holle Aarde is een paradijs, met grote, gracieuze bergen die omhoog steken in de ‘lucht’; en grote, helder, schone meren en oceanen die tieren van leven. Het eten in de Holle Aarde is strikt vegetarisch en de mensen zijn gezond, robuust en sterk. Ook zij hebben zichzelf geïsoleerd van de mensen van de oppervlakte, alhoewel ze de Aarde vrijelijk in en uit gaan, terwijl ze de ruimtetoestellen gebruiken die hier staan worden op de Ruimtehaven (Spaceport), binnen in de Aarde. Dus alhoewel ze binnen de Aarde zijn hebben ze vrijheid en gezondheid en overvloed en vrede – alle noodzakelijke componenten waar jullie op de oppervlakte om hebben geschreeuwd.

Er is vrij reizen tussen de onderaardse steden en door de Holle Aarde, door de tunnels die onze elektromagnetische treinen gebruiken die ons kunnen meenemen van het ene deel van de Aarde naar het andere in een fractie van tijd die het kost als je op de oppervlakte reist. Ons  transport is snel en efficiënt  en gebruikt geen brandstof. En daarom is er geen vervuiling onder de grond.

Wij leven in Holte Huizen van waaruit we kunnen uitkijken naar onze groene wereld buiten.

Mikos: Nu je wat bekend bent met de Holle Aarde, kunnen we verder “graven” met wat je kunt geloven en nog een factor introduceren van onze levens omstandigheden ondergronds.

Onder de grond wonen we niet in de open ruimtes zoals jullie dat doen op de oppervlakte. Onze Holle Aarde is oorspronkelijk/origineel omdat we niet lopen op de grond van de binnenste oppervlakte noch bouwen we op haar. Wij hebben geen winkelcentra en brede snelwegen noch hebben we torenende bouwsels. We wonen in grotten, met openingen die naar buiten kijken naar de open ruimtes van de Holte grotten in de Aarde. Zeker, we reizen in de rotsen met onze elektromagnetische voertuigen die zich een paar centimeter boven de grond verheffen en die nooit de grond aanraken. We lopen zacht op aarden paden en rennen langs de stromen, rivieren en oceanen en we beklimmen omhoog stekende bergen. Maar dat is wel het meeste dat onze voeten aanraken van het terrein. De rest laten we aan de Deva’s en Elementalen van de Natuur, omdat dit ook hun land is.

Al onze levende activiteiten spelen zich af in onze innerlijke grotten, die groot, wijd en hoog zijn en zijn samengesteld uit kristallen rotsen en juwelen. Kristallen bogen stralen vol spectrisch gekleurde regenbogen uit van sprankelend licht in onze rotsen atmosfeer. Onze muren zijn afgezet met natuurlijke regenboog tinten door watervallen, die de lucht bevochtigen met de levendigheid en met het lied van het water dat naar beneden valt. Ja, ons water “zingt” – en haar koor brengt onze lichaamscellen in harmonie, zodat onze lichamen altijd vibreren met onze water- en kristallijnen omgeving die ons veel energie verschaffen en de hele dag levendig houden. We hebben weinig slaap nodig omdat onze cellen altijd afgestemd zijn en in harmonie zijn met het natuurlijk ritme van Moeder Aarde zelf. Als je bent afgestemd als een stemvork dan draag je de volle levenskracht van onze Moeder en loopt je batterij nooit leeg. En dus, ja is er weinig behoefte voor lange uren slaap zoals jullie dat kennen. Jullie worden leeg getrokken en zijn afgewerkt na een dag op je “werkplek” maar wij zijn altijd net zo levendig aan het eind van onze dag als aan het begin. Wij leven “in” en “met” de Aarde, terwijl jullie “buiten” en “afgescheiden”van haar zijn. Dat is het grote verschil.

Jullie Spirituele Hiërarchie heeft behuizing voor jullie voorbereid in deze grote, onbewoonde grotten in Aarde’s interieur en als de buitenste “Aarde Veranderingen” gaan komen, zullen velen van jullie en massa daar worden gebracht om door te gaan met je huidige incarnatie binnen de Aarde, niet “op” haar.  Jullie zullen een “hele” nieuwe manier van leven ontmoeten die “heel” is en rijk en volmaakt op elke wijze. Dat zal jullie bewustzijn uitbreiden en je horizon verbreden en jullie horizon zal dan een innerlijke horizon zijn groter dan als je buiten loopt op  de oppervlakte. Een hele nieuwe horizon wacht op jullie om te beleven.

Er zullen nu snel gebeurtenissen gaan plaats vinden omdat de tijd zich versnelt, nog sneller dan het wereldkarma zichzelf uitspeelt. ‘Rij met het getij’ en weet dat je veilig bent, waar je ook bent. Jullie worden allemaal van binnenuit geleid en voor jullie allemaal wordt gezorgd. Waar jullie getuige van zijn via jullie media is alleen maar een “spel”, een drama waarvan zij willen dat jullie geloven dat het echt is, maar alleen de acteurs zijn echt. De acteurs spelen gewoon hun “eigen spel uit” in het wereldse drama en dit is de grootste “hit”van het nieuwe Millennium, die op je tv speelt en op filmschermen overal. Zet gewoon de knop af, ga in jezelf en voel en focus je op de Wereld Vrede. Vrede is de werkelijke film, en de enige “rol”die je moet zien.

Spoedig zullen jullie ons zien, en spoedig ook, zullen jullie volmaakt geschikt wonen met  jullie nieuwe manier van leven.

-------------------------------------------------------------------------------- 
“Messages from the Hollow Earth” – Channeled, published and distributed by: Dianne Robbins - Box 825, Weed, CA 96094 USA - to contact Dianne directly phone: 585-802-4530 - e-mail: TelosMtShasta@gmail.com

“Boodschappen uit de Holle Aarde”- gechanneld, gepubliceerd en gedistribueerd door : Dianne Robbins, gegevens hierboven.
 

      "TELOS, een ondergrondse stad onder Mt. Shasta"  
Dianne Robbins

Groeten uit Telos! IK BEN ADAMA, Opgestegen Meester en Hoge Priester van Telos, een Ondergrondse Stad onder Mt. Shasta in Californië. Ik dicteer deze boodschap aan jullie vanuit mijn huis onder de Aarde, waar meer dan een miljoen van ons wonen in eeuwige vrede en welzijn.. Wij zijn Mensen en stoffelijk net zoals jullie zijn, behalve dan het feit dat ons massa bewustzijn alleen gedachten heeft van Onsterfelijkheid en Volmaakte Gezondheid. Daarom kunnen we honderden en zelfs duizenden jaren leven in hetzelfde lichaam. Ik zelf ben nu meer dan 600 jaren in hetzelfde lichaam.

Wij kwamen hier ongeveer 12.000 jaren geleden voordat de thermale nucleaire oorlog plaats vond die Aarde’s oppervlakte verwoestte. Wij moesten zúlke problemen en calamiteiten onder ogen zien boven de grond dat we besloten om ondergronds onze evolutie voort te zetten. Wij gingen in beroep bij de Spirituele Hiërarchie van de Planeet om permissie te verkrijgen om de reeds bestaande grot in Mt. Shasta te renoveren en om die voor te bereiden voor de tijd dat we onze huizen boven de grond zouden moeten evacueren.

Toen de oorlog zou beginnen werden we door de Spirituele Hiërarchie gewaarschuwd om onze evacuatie te beginnen naar deze ondergrondse grot en het grote tunnelstelsel in te gaan die door de hele planeet gaat. We hadden gehoopt om onze hele Lemurische bevolking te kunnen redden maar er was maar tijd om 25 duizend zielen te redden.  Het resterende deel van ons Ras kwam om in de blast.(krachtige luchtstroom)

De laatste 12.000 jaren zijn we in staat geweest om snel te evolueren in bewustzijn door onze isolatie tegen de plunderende bendes van buitenaardsen en andere vijandige rassen die aasden op de bevolking van de oppervlakte. De oppervlakte bevolking heeft grote sprongen in bewustzijn ervaren als voorbereiding op het door de Fotonengordel gaan van de Mensheid. Om deze reden zijn we begonnen met oppervlakte bewoners contact te leggen om ons bestaan bekend te maken. Opdat Aarde en de Mensheid door kunnen gaan op te stijgen in bewustzijn, moet de hele planeet worden verenigd en samensmelten tot EEN Licht van beneden en EEN Licht van boven.

Om deze reden maken we contact met jullie om je bewust te maken van het ondergronds bestaan, zodat jullie het feit van ons bestaan onder de aandacht kunnen brengen van je naasten, je broeders en zusters boven de grond.

Ons boek van gechannelde boodschappen is voor de Mensheid geschreven in de hoop dat ze ons zullen erkennen en ons zullen ontvangen als we opduiken vanuit onze woningen onder de grond en in een niet te verre toekomst samengaan met degenen op de oppervlakte. We zullen dankbaar zijn voor jullie bijdrage ons te helpen de werkelijkheid van ons bestaan uit te zenden. We danken jullie, in de naam van de Ene Schepper van ALLES,  IK BEN ADAMA.

----------------------------------------------------------------------------
 
Vraag:  Hoe zien jullie dagen eruit?

Wij zitten hier, onder een boom, in de weelderigheid van onze omgeving. Ik, Adama ben hier. Mikos is in de natuur in de Holle Aarde. Dus, je wilt dat ik begin?

Vandaag zullen we praten over onszelf, en hoe gezegend wij zijn om in de Aarde te zijn gebleven. Alhoewel je denkt dat onze levens makkelijk zijn, wat zeker ook zo is, we hebben iedere dag veel verantwoordelijkheden en veel plichten uit te voeren. En het meeste daarvan is om ons te verbinden met ons Hoger Zelf voor leiding voor de dag. We plannen onze dagen serieus, zodat we onze taken kunnen voltooien en nog tijd over hebben voor ontspanning en plezier.

Onze dagen zijn gevuld met gelach, het maakt niet uit wat we doen, en we zijn altijd omgeven met onze familie en vrienden. Want zoals we zeiden, er zijn hier geen vreemden. We begrijpen het concept van eenheid en we beoefenen dat in alles wat we doen. Bijvoorbeeld, als we ons werk doen in welk gebied dat ook is, vertrouwen we op elkaar en helpen elkaar door in vereniging te werken om de taak te voltooien, en om het dan ook volmaakt te voltooien. We slaan geen details over om sneller klaar te zijn, zoals sommige mensen op de oppervlakte doen, omdat we ons leven hebben geïnvesteerd in het resultaat. We kennen het belang van alles goed te doen, want we zijn allemaal afhankelijk van de kwaliteit van wat we produceren.

Niets hier gaat kapot of wordt verouderd zoals het dat boven de grond doet, dus we hoeven geen dingen de vervangen. Daarom hebben we hier zoveel vrije tijd, omdat we niet steeds dingen moeten reproduceren of repareren omdat niets kapot gaat. Bijna alles blijft bestaan, honderden, misschien zelfs duizenden jaren. Dit heeft ook tot gevolg dat het land in Telos niet vol wordt  omdat er geen afval is dat geproduceerd wordt. Al onze bij-producten worden gerecycled en her-gebruikt en als er ingrediënten over zijn die we niet kunnen gebruiken, dan dé-materialiseren we ze gewoon. Voilà, en weg zijn ze! Dus dit maakt al ons land vrij voor leefruimte, voor parken en rivieren.

En natuurlijk hebben we geen wegen of snelwegen, alleen paden om op te lopen en voertuigen die zich verheffen en ons overal brengen waarheen we willen dat ze ons brengen We vliegen met ons denken, gebruiken onze gedachten als ons stuurkompas. Onze voertuigen zijn klein voor het binnenstad verkeer, en we praten tegen ze en zeggen waar onze bestemming is, dan houden we die gedachte en dat beeld vast totdat we er zijn.

Dit is allemaal heel eenvoudig zoals jullie dat op een dag gaan zien. Onze stad is een plezierige stad met veel activiteiten die er voortdurend zijn. Er zijn spelen, musicals en alles wat je maar kunt bedenken, behalve competitieve sporten. Wij wedijveren of concurreren hier niet; we werken wel samen in onze atletiek en hebben er plezier mee. Niets wordt gedaan om te “winnen”, alleen om er het meeste genoegen van te hebben.

Ons bos is rijk aan zuurstof, en we houden dagelijks wandelingen in de bossen om onszelf te verjongen, net als jullie dat doen op de oppervlakte. Onze levensstijlen zijn niet zo anders, behalve dan dat die van ons vrij zijn van stress en zorgen, en boordevol zijn met vreugde. Dit heeft ook ons lange leven tot gevolg. Want stress veroorzaakt dat cellen in verval raken en depressie versnelt dat proces. Zelfs heden praten ze in jullie ‘genees’ boeken over het belang van lachen en vrolijk zijn om ziekten te bestrijden en langer te leven. Dus onze levens zijn niet zo heel anders dan die van jullie; we leerden alleen om ze meer volledig te leven, zonder belemmeringen.

En nu is Mikos hier.
De groeten van de stad Catharia, waar mijn tehuis ligt. Ik woon in een kleine alkoof die in een heuveltje is genesteld en wordt omgeven met weelderige planten, bloemen, struiken en grote bomen. Eigenlijk is hier alles groot, inclusief onze lichamen die in het algemeen de 15 feet bereiken(4.50 m)voor de meesten van de bevolking. Het gemiddelde van de Telosianen is  7 feet, en Adama is 7 feet 2 inches lang. (2.15 m) . Ik ben zelf een beetje meer dan 15 feet (4.50 m) en dat is ongeveer de halve hoogte van jullie oppervlakte bomen.

Het is allemaal bedoeld om zo groot te zijn, zelfs het volk van de oppervlakte was eens gemiddeld 15 feet lang, toen de oppervlakte beschermd werd tegen de straling van de Zon door het firmament . Jullie Zon is nu aan het veranderen en wordt magnetisch. Dit zal het kleiner worden van jullie lengtes stoppen en na een tijdje zullen jullie opnieuw aan lengte winnen. Jullie zullen merken hoe velen van jullie jeugdigen groter zijn dan jullie eigen generatie. We willen jullie alleen wat helderheid geven over dit onderwerp.


Voedsel Productie en Consumptie

In Telos heeft voedsel productie een prioriteit. We zijn allemaal getraind om voedsel te telen en te produceren. We hebben een zeer gevarieerd dieet en eten alleen voedsel dat de Levenskracht in zich heeft. En dus eten we alleen groente, granen, fruit en noten. Alle vlees is verbannen. Jullie op de oppervlakte eten nog steeds dood voedsel – voedsel dat niet langer meer de Levenskracht draagt.

Iedereen in Telos werkt in de hydroponische (of hydrofonische) tuinen om ons voedsel te telen. We hebben allemaal een beurt om onze gewassen te ontwikkelen en ermee te experimenteren. Als voedsel eenmaal is volgroeid, dan wordt dit naar onze distributie centra gebracht waar iedereen komt om op te halen wat nodig is.

Wij vriezen geen voedsel in zoals jullie dat op de oppervlakte doen. Al ons voedsel wordt vers gegeten, want dit is de manier waarop de voedselstoffen worden geconsumeerd. Iedere dag halen de mensen hun voedsel voor een dag. Het is makkelijker voor ons om iedere dag te “winkelen” voor ons voedsel. Daar onze werkdag maar vier uren lang is, hebben we veel meer tijd beschikbaar om bij te dragen aan onze voeding en gezondheid.

We hebben tijd om voedzaam voedsel te koken, tijd om te oefenen, en tijd om aan onze creativiteit toe te geven. Dat langzamer tempo heeft veel voordelen. We hebben niet de druk en stress die jullie hebben op de oppervlakte. Wat wij doen is geheel in harmonie en in vrede. Ons leven is rustig en afgestemd op de Schepper.

Alles wat we gebruiken bij de productie van voedselconsumptie wordt opnieuw gebruikt. We hebben geen volle landen zoals jullie dat hebben op de oppervlakte, omdat wat we gebruiken steeds weer wordt gerecycled. Het is dus een voordeel om ontwikkelde technologieën te hebben. Alles dat we gebruiken, her-gebruiken we weer. Want niets wordt verspild of over -geproduceerd. Alles is in harmonie met de natuur en alles wat wij doen is de natuur ondersteunen.

De natuur in haar glorie en overvloed, draagt een grote hoeveelheid voedsel. Natuur die alleen wordt gelaten, produceert overvloed. Dus leven wij dicht bij de natuur en volgen haar ritmes en cycli van de voedselketen.

Allereerst zijn wij betrouwbare en verantwoordelijke werkers. We hebben de Aarde lief en onze hele voedselproductie word gedragen door eer en respect voor de bronnen van de Aarde. We gebruiken geen papier of plastics, noch wikkelen we ons voedsel ergens in. Ons voedsel wordt geproduceerd en dan direct afgeleverd bij onze distributie centra. Op die manier kan alles dat we gebruiken onmiddellijk worden vervangen. Het wordt allemaal gecomputeriseerd door een meestervoeding computer die al onze ‘dieet’ benodigdheden heeft opgeslagen. Natuurlijk wordt het allemaal begeleid en bestuurd door onze mensen die beurten hebben in verschillende gebieden van ons “huishoudelijke” werk.

Al ons voedsel wordt geteeld en geproduceerd door onszelf. Het is zuiver en vrij van chemicaliën en verontreinigingen. We werken met organisch tuinieren omdat dit de enige manier is om te overleven en om ons volledige bewustzijn te bewaren. Wij gebruiken containers om ons  voedsel in te bewaren, en  die containers worden steeds weer gebruikt. We gooien nooit iets weg noch begraven we ooit iets in onze grond, want de Aarde is ook levend, en wij respecteren en beschermen haar.

Dus, is onze manier van produceren en distribueren enorm anders dan die van jullie omdat we een technologie hebben die ver voorbij die van jullie gaat. Wij gedijen op onze manier van leven en we nodigen jullie uit om bij ons aan tafel te komen als je ons hier bezoekt. Want we zullen ons feest van leven met jullie delen en jullie zullen genieten van de eenvoud en de smaak ervan. We verwelkomen jullie allemaal in Telos waar we ons met elkaar zullen onderhouden en jullie de wonderen van leven laten zien in een hogere staat van bewustzijn.

Vraag: Eten jullie alleen levend voedsel met de Levenskracht, of gebruiken jullie ook hitte om te koken?

Antw: Ons voedsel is heel delicaat toebereid en het is allemaal ‘levend” en vers geplukt. We eten meestal fruit, groentes en granen en onze soya producten en deze fermenteren we (gisten) we in de open lucht. We ‘koken’ soms voedsel, maar ons soort ‘koken’ is heel anders dan dat van jullie omdat we geen elektriciteit , microwaves,  koekenpannen of ovens of vuur gebruiken. We gebruiken technologie die hitte funnelt(met pijpen erin brengt) en dat is alleen om het op te warmen zonder op enige wijze de moleculaire structuur te veranderen. We hebben technologie die warmt zonder de Levenskracht te beschadigen. Maar de meeste voeding eten we op kamertemperatuur en we zijn gewoon om voedsel op die temperatuur te eten.

Daar het altijd warm is hier in Telos en in de Holle Aarde, begeren we geen warm voedsel.. We prefereren koel voedsel wat net is geplukt en voorbereid in salade variaties. We bakken hier niets, tenminste niet van zoals jullie doen op de oppervlakte. Ja, we hebben hier “gebakken” spullen maar ze zijn op een andere manier ‘gebakken” meer zoals jullie voedsel drogers die je gebruikt om bananenchips te drogen. We kunnen op die manier heerlijke cakes maken die nog steeds hun Levenskracht hebben en hun enzymen in tact.

We begrijpen dat in de koudere gebieden van de Aarde mensen verwarmend voedsel nodig hebben, niet alleen voor de temperatuur van hun lichaam maar ook voor het bemoedigend effect. En ja, de Levenskracht wordt vernietigd door elektrische kracht. Dit is weer een andere reden waarom jullie levenslengte zo kort is en jullie energieniveaus zo laag zijn vergeleken met die van ons. Dat komt door de manier waarop jullie je voedsel voorbereiden, je berooft het dan van hun Levenskracht, de gever van leven. Het is een kracht die jullie leven geeft, die jullie leven de energie geeft om jullie in elk soort stoffelijk klimaat en situatie te onderhouden.

Maar door alle millennia heen terwijl het klimaat op veel plaatsen op de oppervlakte veranderde naar een koude temperatuur, zijn de gewoontes van eten van mensen en levensstijlen veranderd om zich aan die koudere klimaten aan te passen en dus nam de levensduur van mensen van honderden jaren af naar ongeveer 70-80 jaren nu.

Er is een absolute verbinding tussen de hoeveelheid Levenskracht in iemands voedsel, het uithoudingsvermogen van het lichaam en de jaren lengteduur waarin een lichaam leven kan. Het is de Levenskracht die ons in leven houdt en hoe meer Levenskracht we hebben, hoe meer ‘levend’  we zijn en hoe levendiger we ons voelen. We danken je voor deze vraag. Ik ben Adama.

Vraag: Wat is het verschil tussen jullie bomen en planten?

Antw:  Ik ben Mikos. We danken je voor je vraag. Hier in de Holle Aarde maken we geen onderscheid tussen onze bomen, planten en gewassen, omdat het allemaal levende entiteiten zijn, en ieder draagt met hun eigen bewustzijn de Levenskracht. Maar, de planten en gewassen geven zichzelf vrijelijk aan ons voor onze consumptie, zolang als we de plant in tact laten en alleen zijn vruchten eten, zodat het zich jaar na jaar kan verveelvoudigen en reproduceren.

We trekken de plant niet uit nadat we zijn vruchten hebben geoogst, zoals jullie dat doen op de oppervlakte. Zie je, we hebben een lang voortdurend groei seizoen, die er voor altijd is – niet zoals op de oppervlakte met jullie seizoenen. In die seizoenen, nadat de planten en groenten hun gewassen hebben geproduceerd, worden ze weggegooid en hun zaden worden herplant in het volgende groeiseizoen. Wij doen dat niet in de Holle Aarde. We laten de planten zichzelf besturen en zich reproduceren, zovaak als zij dit willen, zonder onze tussenkomst. Moeder Aarde zelf is de bestuurder en regeert haar eigen groei cyclus.

Onze planten geven zichzelf vrijelijk aan ons, en laten ons de vruchten eten van hun oogsten omdat we nooit planten verwijderen of doden waaraan de vruchten of gewassen groeien. Omdat zij levend zijn met bewustzijn en hun Levenskracht intact houden, eten wij de Levenskracht van de plant en zij gaat verder met haar bestaan in ons. Eigenlijk dus, leeft ze verder.

Het zelfde is zo met bomen. We eten hun vruchten, maar hakken nooit een boom om. Onze bomen zijn enorm en prachtig en reproduceren cyclus na cyclus, ze geven ons de meest overvloedige, sappige vruchten. Dus leven onze bomen verder en wij leven verder door de vruchten en gewassen van hen te eten, zonder hen in het minst te verstoren. We gebruiken wel gewas rotatie waardoor de mineralen, vitaminen en enzymen gehandhaafd worden die in de planten trekken, dus onze aarde is altijd rijk aan mineralen en is volmaakt om gewassen te telen. Wij doen het minst aan de aarde en de aarde geeft het meest van haar. Op die manier zijn wij zo gezond en krachtig en sterk.

Dus is er echt geen verschil tussen onze bomen en planten – we behandelen hen ieder met heiligheid en eren hun wezen. We praten tegen hen, we danken hen voor hun milddadigheid en dan eten we hun vruchten en gewassen. Onze bomen zijn gewoon grote planten, die meer fruit opbrengen dan kleiner planten en gewassen.

Onze bomen dienen weer een ander doel, het produceren van de rijke, schone zuurstof die we inademen en ons landschap beschutten, terwijl ze tegelijkertijd de kooldioxide opnemen die wij uitademen. Het zijn schildwachten, ze staan op wacht, en bewaken onze omgeving. Onze bomen zijn grote lichtwezens en onze planten en gewassen zijn als hun kinderen, die omhoog reiken naar de hemel, hopend om op een dag in een boom te evolueren. Want al het leven evolueert van lage staten naar hogere staten van bewustzijn, net als wij Mensen altijd evolueren in bewustzijn.

Weet gewoon dat als je vruchten of gewassen van bomen of planten eet, dat het hun Levenskracht is die je nodig hebt voor je gezondheid. Het is de Levenskracht die je wilt en dat houdt je verbonden aan de Schepper. Als je dood, giftige voeding eet, wordt je dat ook – dood en giftig – en je leven verkort dan en het wordt moeilijk om je lichaam te onderhouden. Dan komt ziekte binnen.

Al ons voedsel is organisch geteeld, duidelijk, en dat is weer een andere reden waarom we zo gezond en sterk zijn en honderden, duizenden jaren kunnen wonen in hetzelfde lichaam. Hoe minder je knoeit met Moeder Natuur, hoe meer voedingsstoffen je krijgt door het voedsel wat je eet. Mensen beginnen zich dat net pas te realiseren en daarom groeit de organische voedsel industrie zo snel.

Het is moeilijk om onderscheiding te maken tussen planten en bomen, maar de onderscheiding zit in de hoeveelheid bewustzijn die ieder kan vasthouden. De bomen kunnen grote hoeveelheden bewustzijn vasthouden vergeleken met planten en bomen hebben een ondergronds netwerk dat hen allemaal telepathisch verbindt met elkaar op de planeet. Ze hebben hun eigen nieuwsdienst, en ze weten wat er gebeurt op de Aarde voordat wij dat weten. Ze communiceren snel met elkaar over gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren op de Planeet. Zij hebben informatie uit de eerste hand.

Wij tappen vaak in hun communicatiesysteem zodat we weten wat er gaat gebeuren op diverse locaties op de oppervlakte. Ook jullie kunnen uit dit systeem tappen. Zet je voeten vast op de grond bij een boom, leg je hand op zijn stam en smelt samen met zijn essentie. Stel je antwoord, wacht dan en luister. Je zult hem horen spreken tegen je. De bomen hebben eonen gewacht om weer te beginnen te communiceren met jullie. Dit is hun grootste wens.

Dus, zegen de bomen, zegen de planten en zegen de Aarde – want het zijn de vruchten en gewassen van onze oogsten die we consumeren en wat materiaal is om onze lichamen te bouwen en te handhaven. Want we zijn letterlijk van Aarde gemaakt en zijn werkelijk Een, en dat is waarom we met hen kunnen communiceren.

Vraag: Bestaat Telos en andere steden, bestaan ze stoffelijk in de Binnenste Aarde?

Antw: We zullen je vraag beantwoorden. Ja en nee. Ja, Telos bestaat in jullie Derde Dimensie, en het bestaat ook in de Vijfde Dimensie. Zij bestaat feitelijk stoffelijk in 3 D in de berg Mt. Shasta. Er zijn geen vulkaan activiteiten in Mt. Shasta. Aan de lavatunnels in Mt. Shasta werd  door ons 12.000 jaren geleden een nieuwe route gegeven toen de Lemuriërs ondergronds  gingen en door de tunnels reisden om in Mt. Shasta te gaan wonen als resultaat van de Atlantische en Lemurische oorlog die de oppervlakte verwoestte.

Dus, we bestaan in ons Drie Dimensionale lichaamsvormen waar we nu wel in en uit kunnen gaan als we  dat willen. We zijn geëvolueerd tot aan het punt dat we ons lager energieveld laten omhooggaan en in en uit het lichaam gaan. Dus als je in Telos bent in je Drie Dimensionale  vorm, dan zie je ons. Maar, als wij omhoog gaan naar de buitenkant van de Berg, dan veranderen we ons energieveld en gaan naar de Vijfde Dimensie en worden dan “afgeschermd” van jullie stoffelijke ogen, behalve als je in de Vijfde Dimensie kunt zien. Als je de Vijf Dimensionale energie kunt waarnemen dan zie je ons. En ja, we zien er net zo uit als jullie.

Er zijn geen verschillen in onze stoffelijke lichamen, behalve het feit dat we nu meer DNA strengen bezitten als resultaat van onze lange levens waarin we in staat waren om in vrede en harmonie en in broederschap te evolueren. Want het heeft een vredige omgeving nodig om te evolueren en dit is wat we voor onszelf hebben geschapen toen we de oppervlakte verlieten en Mt. Shasta ingingen.

Als we zelf gezien willen worden door degenen aan de buitenkant van de Berg, dan kunnen we ons makkelijk zichtbaar maken voor jullie. Maar de meeste tijd geven we de voorkeur aan het onzichtbaar blijven, voor onze eigen bescherming. De tijd zal komen waarop we zullen verschijnen voor jullie oppervlakte volk en die tijd is heel dichtbij. We hopen dat je vraag is beantwoord. Ik ben Mikos.

Vraag: Wat is het verschil tussen Binnenste Aarde en Holle Aarde?
Antw: De Binnenste Aarde (Inner Earth) bestaat uit Telos en meer dan 120 andere Agartha Ondergrondse Steden van Licht maar enkele km onder Aarde’s oppervlakte, ligt onder andere  de stad Catharia die direct in de centrale kern zit van de Aarde (onder de Aegische Zee) en daar is de Bibliotheek Porthologos en daar komt Mikos vandaan. De Binnenste Aarde bestaat uit alle gebieden die onder Aarde’s oppervlakte zitten door de hele wereldbol heen, inclusief  grotten en een groot tunnelsysteem. Dit houdt 800 mijlen (1200 km) in vanaf de top van Aarde’s oppervlakte tot de binnenste holle opening in het centrum

De Holle Aarde is alleen het gebied dat bestaat in de echte centrumkern van de Aarde, die Hol is en begint bij 800 mijlen naar beneden. Als je eenmaal in de holle leegte bent van de Aarde is de diameter van de open ruimte 6400 mijlen (9600 km) De diameter van de hele Aarde is 12.000 km)

Vraag: Waarom slaan we de Vierde Dimensie over als we in de Vijfde Dimensie gaan?

Antw: We zullen proberen om die vraag te beantwoorden omdat dit een complexe is. Wij zijn de Binnenste Aarde Raad waar Mikos voorzitter van is. We zeggen tegen je om niet te gaan vastzitten in dimensies, maar je liever te concentreren op het omhoog brengen van je energie naar hogere niveaus van bewustzijn, omdat dit is waar de hogere dimensies zijn. Ze bestaan in hogere staten van besef. Dus kun je tot hogere dimensies toegang krijgen door een hogere staat van bewustzijn in te gaan.

Jullie gaan direct de Vijfde Dimensie in omdat de Vierde Dimensie niet langer meer bestaat. Dit komt door het proces van ontmanteling en verwijdering door de Spirituele Hiërarchie als deel van het versnelde Ascentie Plan dat jullie direct in de Vijfde Dimensie zal katapulteren. De Vierde Dimensie werd gebruikt in het verleden door zielen die stierven en die niet direct naar het Licht gingen maar die lange tijd treuzelden. Deze vertrek passsage is nu veranderd, of werd “omgelegd” zoals je kunt zeggen, zodat de vertrekkende zielen niet langer gevangen raken in verouderde dimensies en honderden of duizenden jaren wachten om door te gaan naar het Licht. Dat is nu helemaal voorbij. Daarom, zullen jullie dus allemaal direct naar de Vijfde gaan, zonder een dimensie ertussenin.

De volgende stap is waar je ook je voeten wilt neerzetten. Nadat jullie het Vijf Dimensionale bewustzijn hebben bereikt en veilig in de Vijfde Dimensie zijn, dan pas zullen jullie op dat moment je toekomstige bestemming kiezen. Sommigen van jullie kunnen kiezen om terug te keren naar een Drie Dimensionale wereld om andere zielen te helpen hun volledige bewustzijn terug te krijgen en sommigen van jullie kunnen kiezen om terug te gaan naar jullie Thuis Planeten.

Jullie Thuis Planeten bestaan in veel verschillende dimensies door het hele Universum heen, en is afhankelijk van hoe geëvolueerd je Ziel is. De frequentie van jullie Ziel past bij de frequentie van je planeet. Dus ja, sommigen van jullie kunnen kiezen om naar huis te gaan naar je Zes Dimensionale Planeet en sommigen kunnen kiezen om naar huis te gaan naar je Zevende Dimensionale Planeet en zo verder. Begrijp je dit? Veel Zielen zullen willen blijven in de Vijfde Dimensie en daar de vrede en overvloed en rijkdom willen beleven en een tijdje verder willen gaan met hun zielenontwikkeling daar voordat ze verder gaan.

Er zullen myriaden keuzes zijn als je eenmaal de Vijfde Dimensie bereikt, dus is er geen noodzaak om je daar nu zorgen over te maken of om te proberen besluiten te maken over waar je naar toe wilt. Er is geen haast. De enige haast is om het Vijfde Dimensionale Niveau van bestaan te bereiken waar je opnieuw pijnvrij, ziektevrij, vrij van gebreken, en totaal vrij zult zijn op allerlei manieren. Jullie zullen worden voorzien van alles dat je ooit zou wensen en dan nog meer. Dus blijf afgestemd op je bewustzijn, wees alert op alles dat om je heen is, maak positieve en liefdevolle keuzes en stuur liefde naar iedereen. Dit is de snelste weg om je besef te vergroten en je bewustzijn te laten evolueren.

Denk er altijd aan dat we in de Binnenste Aarde allemaal naast jullie staan, je zachtjes leidend op je pad naar de Sterren. 


--------------------------------------------------------------------------------

De bovenstaande boeken kunnen worden verkregen (in het Engels) als e-boek of als een gedrukte versie via de volgende link:

--------------------------------------------------------------------------------

Steve Beckow:  Een nieuw bericht van
3 september 2011

Binnenste Aarde, Interactieve Teleoproepen.

2011 September 5

door Steve Beckow

Het volgende commentaar werd bij een van de artikelen gevoegd die hier gepost waren en ik wil er meer aandacht aan besteden.


Anne DeHart

HollowEarthNetwork.com 
anne@HollowEarthNetwork.com 

Afgegeven op
2011/09/03 at 2:02 pm

Wat betreft Disclosure, degenen van de Holle Aarde en de Binnenste Aarde de Agarthaanse ondergrondse steden, zoals Telos, zullen ook opduiken… waarschijnlijk voor het einde van 2011 om de bevolking van de oppervlakte te helpen zich voor te bereiden.

Wij hebben elke zaterdag live, interactieve telefoongesprekken met Zorra van de Holla Aarde. Onze volgend gesprek zal zijn op 10 september.  Registraties van deze telefoongesprekken zijn beschikbaar op onze website:

http://www.HollowEarthNetwork.com

Zorra’s zoon, Kolonel Billie Faye Woodard,  gepensioneerd,  maakt deze communicatie mogelijk.

De hoog ontwikkelde Holle Aarde en de bevolking van de Binnenste Aarde hebben er naar verlangd om zich met de oppervlakte bevolking opnieuw te verenigen. Ze zullen ons door deze overgang heen helpen.

Moge harmonie, vrede en vreugde altijd met jullie zijn.

Anne

Disclosure Imminent? Two Underground NWO Bases Destroyed
Written by David Wilcock Friday, 16 September 2011 21:48

0

80 different countries have now formed an alliance against the Old World Order / Nazi-esque cabal.

Two huge underground cities were destroyed on August 23rd -- which may be seen by historians as the critical moment in which the war was won.

[UPDATED next morning 9:32 am. Credible insider source confirms these accounts and adds new information! Please link to this article but do not re-post it, as it is being dynamically updated as events unfold. Posting key excerpts with the link is encouraged.]


EXCLUSIVE INTERVIEW -- BY DAVID WILCOCK

On Wednesday, September 14th, 2011, I interviewed one of the most interesting and controversial figures on Earth.
The information in this interview has the potential to rock the world. If the story is true, it already has.

The full, unabridged transcript of this interview follows – and you can download and listen to it yourself here:

Please do not make YouTube videos out of this MP3, though you are welcome to use excerpts of it in your own creative work.

Link your readers and listeners to this article instead, as it contains critical information not in the audio version that shouldn’t be lost.

Headlines and extra comments have been added to enhance readability and context for the interview.

The best way to get you started on this amazing journey is just to hit the ground running. So here we go…


BENJAMIN FULFORD: THIRTY YEARS AS A FINANCIAL JOURNALIST

Hi there. This is David Wilcock, and you’re listening to another Divine Cosmos audioblog exclusive interview with Benjamin Fulford.

Fulford has worked for Forbes Magazine as the editor for the Asia-Pacific region. People have tried to attack his credibility on this before, but it is documented. I have checked the references myself.

[Ben has a free website -- benjaminfulford.typepad.com -- and a low-cost paid journal with free weekly summaries and occasional free articles at benjaminfulford.net. Major new updates appear every Monday morning on the paid site.

I highly recommend going to benjaminfulford.typepad.com right now, as there are two major new updates on this site [1, 2] that give detailed, additional information on everything we are discussing here.]

[Fulford] was mentioned by Stephen Colbert in one show discussing the so-called Illuminati. [Scroll about a third of the way down at this page to see the video.]

I will also say that Fulford has contact with an incredible number of different sources. He does seem to back up who these sources are -- as much as humanly possible.


NUCLEAR STRIKES AGAINST UNDERGROUND BASES

Recently, these sources informed him that the earthquakes that occurred in Colorado and the Washington DC area, surrounding August 22nd and 23rd, were, in fact, apparently nuclear strikes against underground military facilities.

[These underground bases] have been built by the US government, ostensibly since the early 1960s, at the cost of trillions of dollars of undocumented taxpayer money that is going into these “black projects.”

The reason why I contacted Benjamin Fulford is I had [first] read this on his blog [and was amazed.]

Then I started to contact my own sources, which have been built up over being a public figure on the Internet since 1999 – and gaining the trust of many people in various classified programs.

I was absolutely astonished when I started to ask around and found out that everyone I know, with one exception who probably wasn’t on a need-to-know basis, confirmed that this attack did happen.


THEY NEVER IMAGINED IT COULD HAPPEN

Now again. I’m going to turn it over to Ben in just a second. One more setup thing I want to say here is this.

If you haven’t understood the gravity or the implications of what I’m telling you right now, it’s important to point [one thing] out.

These guys never imagined that these underground facilities could have been attacked. Ever.

So what has happened here is a seismic shift in this insider war – that is arguably as significant as the nuking of Hiroshima and Nagasaki in World War II.

And in fact, it may very well be the workings of the Universe, in terms of karma, that the people responsible for those attacks have now had it happen to them.


CODE RED – ON A NEED-TO-KNOW BASIS

There is undeniable significance in this happening. I was astonished at the depth of detail I have been able to get from my own sources about what happened.

I have been told that the situation is now considered Code Red. However, it is also being withheld from most of the people in these [classified] programs. It’s on a need-to-know basis.

Even the sources I am in contact with, all except for one, did not even have the need-to-know basis high enough to know why this happened. Or who was responsible for it!


MINING FOR INFORMATION

So the only thing we know is that the powers that were, as I like to call them, have been putting out stories on the Internet about this event.

What they’re actually doing is they are trying to mine for information. They want to find out who knows what.

And I am astonished that my own sources lack the knowledge that Benjamin Fulford has been putting out as to who is responsible for this… and why [it was done].


UP TO SIXTY THOUSAND DEATHS – AND NO INSIDER IS SAFE

My intelligence suggests it is possible that as many as 30,000 people were in each of these two underground cities at the time that [the explosions] went off. So we’re talking about the potential of 60,000 deaths.

We’re also talking about the potential that anyone else working for these programs who is in one of these facilities, which could either be underground or possibly off-world, such as in a space station, on the Moon or elsewhere… is now totally alone and unguarded.

They are not going to be protected. They are not safe. And their superiors are not informing them of the risk they are now in by being in those locations.


SET THE RECORD STRAIGHT

I want to set the record straight. I want to get the man to talk to you, the public, and hear, firsthand, what the hell is going on, who did this, why did they do this, and what are the implications.

So Ben, that’s my intro. Let’s hear from you now. I’m very interested in this.


BRETTON WOODS SET THE STAGE

BF: There has been a very esoteric battle over control of the dollar printing machine for the global financial system.

What happened was that at the end of World War II, at the Bretton Woods accords of 1944, Britain, France and the US were given the right to control the world’s currency.

They were supposed to have a Marshall Plan to develop Africa and Asia as well as Europe.

They reneged on their promise, and instead started to fake a “cold war” with the Soviet Union – which was designed to support the military industries.


77 NON-ALIGNED NATIONS SET UP GLOBAL COLLATERAL ACCOUNTS

Then, the group of non-aligned nations – 77 nations – pooled their assets… all their wealth, their gold and other valuables… and set up some global collateral accounts.

They wanted to use this money to start the Marshall Plans for Asia and Africa.


KENNEDY TRIED TO END THE FED – AND THE COLD WAR

President Kennedy agreed to go along with this after he found out that there was a group that was trying to very seriously get the Soviet Union and the United States to annihilate each other. This was the Cuban Missile Crisis.

The historical accord is called the Hilton Green Memorial. This is available to any serious researcher in financial history.

President Sukarno [of Indonesia] was the signatory for the countries. He was going to give Kennedy – they gave Kennedy 140,000 tons of gold.

Kennedy passed a law allowing Congress, not the Federal Reserve Board, to create dollars [from these gold-backed global collateral accounts given to the United States.]

Kennedy also said, “Let’s go to the Moon, instead of this cold war, to stimulate industry. Let’s develop the poor countries and let’s develop space instead of having this fake Cold War.”


KENNEDY WAS ASSASSINATED – AND THE CLOCK RAN OUT IN 1994

Kennedy did put out a lot of money, but he was assassinated. As you know, the public space program just disappeared in the 1970s when that funding ran out, and just stopped completely. President Sukarno was hounded from office.

The international agreement that left Britain, France and the United States in charge of the world’s financial system expired in 1994. That is why they wound down the Soviet Union.

After 1994, there was no accord at the very top level of the world’s financial system about who would be in charge next. There was a split in the ranks.


CHINA AND NON-ALIGNED NATIONS WANTED FINANCIAL CONTROL

The Chinese and the non-aligned nations were pressuring the oligarchs who had been running things since World War II to hand over control of the dollar printing press – the financial system – but they were reluctant.

The international court of justice at the Hague was sued by the Chinese over gold that the Federal Reserve Board owners sold them.


THE FED HAD TO PAY UP ON SEPTEMBER 12, 2001

The Federal Reserve Board owners lost this lawsuit, and they were told to hand over the gold… starting on September 12, 2001.

Instead, on September 11th, 2001, as you all know, they gave the world the finger and started this huge, fake, global war on terror. It was part of an attempt [at controlling the planet] by the fascist groups of World War II.


THEY WANTED GLOBAL FASCISM – AND 90% FEWER PEOPLE

The Nazis and their fascist sympathizers in the US, and England, and Italy, [along] with a group that can be found within the military, in Congress, and in the Vatican, were going to set up a global fascist government.

At the same time, they had this belief that there were too many people. Especially too many, according to them, inferior brown-type people.

They wanted to reduce the world’s population by 90 percent.

DW: This is documented?

BF: Yes, it’s very well documented.

I was invited to join this group by Heizo Takanaka, who was the Japanese finance minister for five years. I have a tape recording of this invitation to prove it.


THEY WANTED TO HIDE UNDERGROUND AFTER NUKING THE PLANET

They were planning to hide in these underground bases after they set off a nuclear holocaust.

The original plan was to start a nuclear war between Iran and Israel.

[They would then] use that as an excuse to set up martial law in the G7 countries.

Then [this new military strength would be used to] prepare for war against China.


RUSSIA AND CHINA CUT THEM OFF

This plan fell apart when Russia kicked them out – and Putin re-asserted independence for Russia.

That removed their control – the oil industry – and made that whole plan not work.

The Chinese also stopped buying US treasuries for a while to put pressure on this group.


THEY OFFERED TO PARTNER WITH CHINA IN WORLD DICTATORSHIP

So they switched strategies. Instead, they tried to suck up to China and offer them a world dictatorship… in partnership with this group.

That’s why in public you saw Obama visit China in 2009 and offer a “G2”. This is how you can confirm this.


THEY ARE BEING CUT OFF – AND ARE RUNNING OUT OF MONEY

In any case, this group that carried out the 9/11 attacks has been under increasing pressure, and under isolation, at the very highest levels.

They are running out of money. They are being cut off.


WHAT ABOUT THE “MISSING” 2.3 TRILLION DOLLARS?

DW: Ben, right before September 11th, a lot of people forgot about this. Donald Rumsfeld goes on national television and says that they “lost” 2.3 trillion dollars from the Pentagon over the previous decade.

Does that have anything to do with this gold thing you are talking about?

BF: Oh yeah.


FINANCING “MURDER INCORPORATED”

That money was used to finance Blackwater – a private army not controlled by the Pentagon.

The Pentagon would not let themselves be controlled by this cabal. So they were trying to do what the Nazis did in World War II – create an elite SS corps that could bully the regular military.

That was where that money went to, as far as my sources are concerned.

DW: Wow.

BF: In any case, we were contacted by smugglers, drug smugglers… 

DW: Could you just say who “We” is, for a minute?


THE WHITE DRAGON SOCIETY – MANY GROUPS COLLABORATING

BF: “We” is a group of us who are involved in the fight to overthrow this cabal.

It includes members of the CIA, the Pentagon, the [intelligence] agencies, and various [other groups], including Asian secret societies.

We use the name White Dragon. There is another group that calls themselves the White Hats.

We all have the same goal, which is to get this insane group of people out of power.


WHY FULFORD?

DW: Some of the criticism I have seen from people on the Internet is, “If this group is so vast and so powerful to fight this cabal, why is Benjamin Fulford the only one talking about this?”

BF: These people like their secrecy – and I am a spokesperson.

When you go to the White House, there is only one voice they give to the public. They prefer to work behind the scenes.

You’ve got to realize we’re dealing in a world where they use assassination like most of us use tissue papers.

DW: Sure.


IT IS VERY DANGEROUS TO STAND AGAINST THE CABAL

BF: I’ve had about six murder attempts myself. One of my colleagues, a CIA guy, was recently poisoned with ricin by these guys.

Another one of our members in Switzerland has guards around his house, and they just shot someone last week near his house who was trying to kill him.

Before that, they found a Mafioso by the name of Vincenzo Mazzamaro who had a gun and a sophisticated lock-picking device, and was trying to get into his place.

Another one of us had a concrete bag miss him by a couple of inches last week.

DW: Wow.

BF: We’re dealing with some very dangerous people. That’s why there is a need for secrecy.


FULFORD IS BILINGUAL AND HIGH PROFILE IN ASIA THANKS TO FORBES

DW: I’ve also speculated [the following reason why these Asian groups entrusted you with this responsibility.]

You are in Japan, and you’re a “gaijin” – a foreigner, a white person. You have the background of being a distinguished editor for Forbes Magazine.

You are bilingual, you do speak fluent Japanese. There are several videos you have released now that show that. [Start at 2:16 in this video for the latest example.]


This might have been part of what gave you this platform to give these Asian secret societies a voice.

Would you say that is correct?


WHY WASN’T JAPAN USING ITS MONEY TO HEAL THE PLANET?

BF: What happened in my case was that I asked a very simple and obvious question when I was at Forbes.

The Japanese people – that includes both public and the private sector – have about 8 trillion dollars worth of assets overseas.

DW: Eight trillion dollars?

BF: Yeah. That’s in the public record. You can go to the finance ministry homepage and the numbers are there.

According to the UN development report, you need 400 billion to stop environmental destruction and 200 billion to end poverty.

So I’m saying, “Hey, you guys, why don’t you end poverty and stop environmental destruction?”

DW: Okay, hold on, hold on.

BF: It’s a no-brainer!


400 BILLION? THAT’S IT?

DW: 400 billion is all it takes to completely stop environmental destruction? How is that possible?

BF: That’s an annual budget. This is the UN development report. You’d have to go through their experts and find out how they did those numbers.

DW: Okay. But that’s public domain.

So the eight trillion is vastly more than what it would take to end poverty and stop environmental destruction.

BF: Yeah.


JAPANESE REVENUE DRAINED FROM RECONSTRUCTION DEBTS

[Wilcock note: Elsewhere, Fulford said he found that a significant percentage of Japanese revenue was being paid to the oil cabal – thanks to exploitive reconstruction contracts with high interest rates that were signed after World War II.

These contracts were reinforced with bribery, blackmail, death threats and assassinations of Japanese government officials who didn’t agree.]


90 PERCENT OF WORLD SAVINGS ABSORBED BY US MILITARY

BF: The other thing is that if you look at the statistics, you realize that 90 percent of the world’s savings was being sucked out of the system by the US military-industrial complex.

DW: How do you prove that?

BF: I was a financial journalist for 25 years. This is all public-record stuff.

DW: Ninety percent of the US budget is going to the military.

BF: There’s an easy way to check. Just look at the US external trade deficit and compare it to the US military budget. You’ll find an amazing similarity over the years.

DW: (Laughs)

BF: That’s for the simple reason that the military does not produce tradable goods. They were a parasitic entity on the world economy.


WHY NOT HEAL THE WORLD AND COLONIZE SPACE?

What I said was simply, “Look. Why don’t you just stop paying for this military?” I told this to the Asians – “and instead ask them to [end poverty and environmental destruction] and set them to exploring space?”

It’s the sort of thing that’s just common sense.

DW: Okay, Ben, your audio just cut out on that last sentence. [Missing content was replaced in brackets.]

BF: I think that is common sense.

DW: Okay.


ASSASSINATION ORDERS

BF: What happened was that an assassination order came out for me.

The South Korean secret police informed the Chinese that there was an order to have me killed.

You can check. My colleague Paul Klebnikov, the Moscow bureau chief for Forbes Magazine, was shot nine times outside of his apartment in Moscow.

He was still alive when the ambulance came an hour later. He got to the hospital and he was put in the hospital elevator. The elevator was stopped for eight minutes – and he died in the elevator.

He was investigating a member of this same group that I was.

He was investigating Boris Berezovsky, one of the oil tycoons.

I was investigating Heizo Takenaka – but they all go back to the same cabal.

DW: Right.


THE WAR ON TERROR WAS OBVIOUSLY A FAKE

BF: In any case, the South Koreans told the Chinese that an assassination order was out for me. This was because of my publicly calling for the Asians to stop spending their savings on this vast military machine.

You have got to remember, during the Cold War they actually had this anti-Communism excuse.

But, the War on Terror was so obviously fake that it was just ridiculous to anybody who does any serious research or investigation.

DW: Right.


CHINESE SECRET SOCIETY OFFERS PROTECTION

BF: I got invited to join a Chinese secret society that offered me protection from this assassination order – and that’s how I found myself in this secret world of financial power.

The group that offered me protection was the group that was behind the non-aligned nations.

It crosses borders. If you think in terms of countries, you don’t understand how these people work.

They have big factions in China, in the US and in Europe – both against and for them. It crosses borders.

If you think in terms of nation-states, you won’t understand how these groups work.


CHINESE FIGHT FINANCIAL BATTLE BY BUYING REAL ASSETS

In any case, a financial battle started. There were many, many public salvos.

In 2006, the Chinese wanted to use their dollars to do something other than buy Treasuries.

They tried to buy the oil company Unocal. Congress passed a law saying they could not.

So then they took their dollars and they went to Africa, South America and everywhere, and started spending them on real things – like mines and agricultural land and commodities.

Not virtual things – like fancy and impossible to understand derivatives products, which are basically con jobs.

DW: Ponzi schemes. Yeah.

BF: Yeah.


FOOD AND OIL PRICES INCREASED BY CABAL

The other group tried to retaliate by jacking up food and oil prices.

Remember there were hunger riots in 33 countries at one point.

DW: Yeah.

BF: It was an economist at the World Bank who pointed out the reason people were going hungry was that they were paying farmers to grow oil [ethanol made from corn] instead of food.

That put an end to that.


2008 LEHMAN SHOCK WAS ASIAN COUNTER-ATTACK

Then there was a counter-attack.

The [leaders of the cabal] were told that we would no longer accept dollars printed within the United States.

That’s what you know of as the Lehman crisis.


76 PERCENT DROP IN JAPANESE CAR EXPORTS TO THE US

You can check this in the public record.

If you look at Japanese export statistics, from October or November 2008, after the Lehman shock, you will see something like a 76 percent year-to-year drop in Japanese car exports to the US.

This was the Japanese and other people saying, “You can no longer use paper to buy stuff from the rest of the world. You have to trade with real things.”

Of course, your public was not let in on this.

DW: That’s where I think people’s brain is going to get busted. Nobody publicly knows that this Lehman shock had anything to do with Asia.

BF: Yeah, I know. The way you can check it is to look at the export-import statistics after the Lehman shock.

The other way to check it is to look at the Baltic Dry Index. That’s the price of shipping.


90 PERCENT DROP IN THE PRICE OF SHIPPING

You will see that the price of shipping dropped 90 percent right after the Lehman shock.

DW: Wow.